Σίγουρα οι περισσότεροι έχουμε ακούσει τον όρο start up, και ίσως κάποιοι να γνωρίζουν ότι πρόκειται για ένα είδος επιχείρησης. Η δημιουργία start up ξεκίνησε την δεκαετία του 50’, στην Αμερική και 70 χρόνια μετά μπορούμε να μιλάμε για μια παγκόσμια start up κουλτούρα που έχει κατορθώσει να αλλάξει τον τρόπο που οι άνθρωποι επιχειρούν.

Για να αποκαλέσουμε έναν οργανισμό start up θα πρέπει να έχει 3 συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Το πρώτο αναφέρεται στην δομή της, οι start up στα πρώτα τους βήματα δεν έχουν μια συγκεκριμένη μορφή, αλλά με την πάροδο του χρόνου και με την πραγματοποιήσει του επενδυτικού πλάνου αποκτούν μια συνήθης νομική μορφή (όπως είναι η Ανώνυμη Εταιρία ή Εταιρία Περελbusιορισμένης Ευθύνης). Ως δεύτερο χαρακτηριστικό ορίζεται ο γρήγορος ρυθμός ανάπτυξης. Συνήθως έχουν διπλάσιο κύκλο εργασιών από τις μεγάλες εταιρίες και καταφέρνουν, χάρη στην απλή δομή και στα ολιγάριθμα μέλη που την αποτελούν, να λαμβάνουν πιο γρήγορες αποφάσεις. Τέλος δεν γίνεται να μιλάμε για start up εάν δεν αναφέρουμε τον όρο καινοτομία. Σκοπός της είναι να προσφέρει μια καινοτόμα, τεχνολογική (συνήθως) λύση σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ή σε μια επιθυμία, κάτι που επιτυγχάνεται μέσα από ένα εξίσου καινοτόμο επιχειρηματικό πλάνο.

Υπάρχουν βέβαια και κάποιες ακόμα λεπτομέρειες. Το κοινό που απευθύνονται είναι μεγάλο και το τελικό προϊόν ή η υπηρεσία τους είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να καταναλώνεται χωρίς να αλλάζει. Μετά το πρώτο στάδιο για να υπάρξει εξέλιξη θα πρέπει να υπάρξει χρηματοδότηση, η οποία έρχεται από δύο κατευθύνσεις, είτε από ιδιωτικούς επενδυτές ( angel capitalists) είτε από διεθνή funds και πρωτοβουλίες. Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε ενα βασικό στοιχείο που έχει δεσπόζουσα θέση στην εμφάνιση και στην ανάπτυξη μιας start up, και αυτό είναι το δίκτυο (network). Όταν υπάρχει ένα ευρύ δίκτυο οι επιχειρηματίες μπορούν να συζητούν τις ιδέες τους, και έτσι να τις εξελίξουν, να τις αλλάζουν και να τις προωθήσουν. Ταυτόχρονα μπορούν να λαμβάνουν γρήγορες απαντήσεις σε ερωτήσεις και απορίες, καθώς και άμεσο feedback για το προϊόν που δημιουργούν.

Υπάρχουν πολλά κριτήρια για να χαρακτηριστεί μια επιχείρηση ως start up, με τον ίδιο τρόπο που χρειάζονται πολλές συνιστώσες για να επιτύχουν και να έχουν τα υψηλά κέρδη που υπόσχονται. “What do you need to start a business? Three simple things: know your product better than anyone, know your customer, and have a burning desire to succeed.”–Dave Thomas, founder of Wendy’s