H 23η Μαρτίου είναι η 82η ημέρα του έτους κατά το Γρηγοριανό Ημερολόγιο (83η σε δίσεκτα έτη).
Τι κάνει όμως ξεχωριστή αυτή την μέρα; Ένας κολλημένος με τα αθλητικά θα μας πει ότι στις 23 Μαρτίου 1992 σημειώνεται ο 6.000.000ός πόντος στο ΝΒΑ. Μια μανιακή Ελληνίδα νοικοκυρά θα μας πει ότι στις 23 Μαρτίου του 1987 μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της Τόλμης και Γοητείας, αλλά ούτε αυτό καθιστά αυτή την ημερομηνία ιδιαίτερα. Ακόμα και η ίδρυση του φασιστικού κόμματος του Μπενίτο Μουσολίνι στις 23/3/1919 δεν μπορεί να υπερκαλύψει την πραγματική σημασία της σημερινής ημέρας για τους Έλληνες.

Μιας και σήμερα, 23 Μαρτίου 2017, όλοι μας συζητούμε την ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο, ας ταξιδέψουμε και εμείς στα υπόγεια του βρετανικού υπουργείου εξωτερικών και να δούμε τι μπορούμε να βρούμε για την χιλιοβασανισμένη πατρίδα μας γυρνόντας το ημερολόγιο 196 χρόνια πίσω στις 23 Μαρτίου 1821

Προειδοποίησις εις τας Ευρωπαϊκάς Αυλάς,

Εκ μέρους του φιλογενούς αρχιστρατήγου των Σπαρτιατικών στρατευμάτων Πέτρου Μαυρομιχάλη και της Μεσσηνιακής Συγκλήτου.

Ο ανυπόφορος ζυγός της Οθωμανικής τυραννίας εις το διάστημα ενός και επέκεινα αιώνος, κατήντησεν εις μίαν ακμήν, ώστε να μην μείνη άλλο εις τους δυστυχείς Πελοποννησίους Γραικούς, ει μη μόνον πνοή και αυτή δια να ωθή κυρίως τους εγκαρδίους των αναστεναγμούςΕις τοιαύτην όντες κατάστασιν στερημένοι από όλα τα δίκαιά μας, με μίαν γνώμην ομοφώνως απεφασίσαμεν να λάβωμεν τα άρματα, και να ορμήσωμεν κατά των τυράννων. Πάσα προς αλλήλους μας φατρία και διχόνοια, ως καρποί της τυραννίας απερρίφθησαν εις τον βυθόν της λήθης, και άπαντες πνέομεν πνοήν ελευθερίαςΑι χείρες ημών αι δεδεμέναι μέχρι του νυν από τας σιδηράς αλύσσους της βαρβαρικής τυραννίας, ελύθησαν ήδη, και υψώθηκαν μεγαλοψύχως και έλαβον τα όπλα προς μηδενισμόν της βδελυράς τυραννίας.

Οι πόδες ημών οι περιπατούντες εν νυκτί και ημέρα εις τας εναγκαρεύσεις τας ασπλάγχνους τρέχουν εις απόκτησιν των δικαιωμάτων μας. Η κεφαλή μας η κλίνουσα τον αυχένα υπό τον ζυγόν τον απετίναξε και άλλο δεν φρονεί, ει μη την ΕλευθερίανΗ γλώσσα μας η αδυνατούσα εις το να προφέρη λόγον, εκτός των ανωφελών παρακλήσεων, προς εξιλέωσιν των βαρβάρων τυράννων, τώρα μεγαλοφώνως φωνάζει και κάμνει να αντηχή ο αήρ το γλυκύτατον όνομα της Ελευθερίας

Εν ενί λόγω απεφασίσαμεν, ή να ελευθερωθώμεν, ή να αποθάνωμεν. Τούτου ένεκεν προσκαλούμεν επιπόνως την συνδρομήν και βοήθειαν όλων των εξευγενισμένων Ευρωπαίων γενών, ώστε να δυνηθώμεν να φθάσωμεν ταχύτερον εις τον Ιερόν και δίκαιον σκοπόν μας και να λάβωμεν τα δίκαιά μας

Να αναστήσωμεν το τεταλαιπωρημένον Ελληνικόν γένος μας. Δικαίω τω λόγω η μήτηρ μας Ελλάς, εκ της οποίας και υμείς εφωτίσθητε, απαιτεί ως εν τάχει την φιλάνθρωπον συνδρομήν σας, και ευέλπιδες, ότι θέλει αξιωθώμεν, και ημείς θέλομεν σας ομολογή άκραν υποχρέωσιν, και εν καιρώ θέλομεν δείξη πραγματικώς την υπέρ της συνδρομής σας ευγνωμοσύνην μας

 

1821 Μαρτίου 23 εν Καλαμάτα

Εκ του Σπαρτιατικού Στρατοπέδου
Πέτρος Μαυρομιχάλης
αρχιστράτηγος του Σπαρτιατικού και Μεσσηνιακού στρατού

 

Στις 23 Μαρτίου 1821 συγγράφεται και αποστέλλεται στις μεγάλες δυνάμεις η πρώτη επαναστατική προκήρυξη του νέου Ελληνικού Κράτους.
Ας δούμε λοιπόν συνοπτικά την ιστορία από την αρχή, για να θυμούνται οι παλαιοί και να μαθαίνουν οι νεώτεροι.

Βρισκόμαστε στην Καρδαμύλη με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη όταν οι Φιλικοί έχουν επιτέλους κάμψει τις αντιρρήσεις του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη για το άκαιρο του ξεσηκωμού. Στα μέσα του Μάρτη, ένα πλοίο φορτωμένο με πολεμοφόδια, σταλμένο από τους Φιλικούς της Σμύρνης, φθάνει στο λιμάνι του Αλμυρού, έξω από την Καλαμάτα. Ο Νικηταράς και ο Αναγνωσταράς με τους άνδρες τους αναλαμβάνουν να μεταφέρουν το πολύτιμο φορτίο σε ασφαλές μέρος.

Οι οθωμανικές αρχές της Καλαμάτας πληροφορούνται το γεγονός και ενεργώντας αφελώς ζητούν να μάθουν από τους προκρίτους το περιεχόμενο του φορτίου και γιατί συνοδεύεται από ενόπλους. Αυτοί τους απαντούν ότι οι ένοπλοι είναι χωρικοί που συνοδεύουν φορτία λαδιού για το φόβο των ληστών. Ο βοεβόδας της Καλαμάτας Σουλεϊμάν αγάς Αρναούτογλου πείθεται και ζητά τη βοήθεια των Μανιατών, που στέλνουν στην πόλη 150 άνδρες, υπό τον Ηλία Μαυρομιχάλη (20 Μαρτίου).

Οι Μανιάτες φθάνουν έξω από την Καλαμάτα στις 22 Μαρτίου και καταλαμβάνουν τους γύρω λόφους.

Έτσι ο τούρκος αγάς ζητά την περιφρούρηση της πόλης από τους μελλοντικούς της πολιορκιτές. Αμέσως, ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης και ο Γιατράκος, ξεκινούν για τον Μιστρά και τη Μονεμβασιά, ενώ ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με 2.000 άνδρες για την Καλαμάτα.

Όταν το πρωί της 23ης Μαρτίου 1821 οι επαναστάτες εισέρχονται στην Καλαμάτα, ο Ηλίας Μαυρομιχάλης ζητά από τον Αρναούτογλου να παραδοθεί, τονίζοντάς του το μάταιο της προσπάθειάς του. Πράγματι, ο αγάς παραδίδει στους επαναστάτες με πρωτόκολλο την πόλη και τον τουρκικό οπλισμό. Το μεσημέρι, μπροστά από την εκκλησία των Αγίων Αποστόλων και μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα, οι ιερείς ευλογούν τις σημαίες και ορκίζουν τους αγωνιστές.

Ο Ιστορικός Ναός των Αγίων Αποστόλων, Σήμερα

Σήμερα, 196 χρόνια μετά, οι λέξεις φαίνεται να έχουν αλλάξει:

 Μνημόνιο, Θεσμοί, Χρεοκρατία, ISIS, Ερντογάν. 


Κι όμως φαίνεται ότι το μήνυμα του Πετρόμπεη, που ρισκάρει τα κάστρα του για την ελευθερία της πατρίδας μοιάζει να το χρειαζόμαστε περισσότερο παρά ποτέ σήμερα. Σήμερα που οι πρόκριτοι, οι έχοντες, οι κατ’όνομα ευεργέτες σχολιάζουν για τις παθογένειες του ελληνικού κράτους, έρχεται η ιστορία να τους ρωτήσει.

Ποία η θέση τους στον νέο αγώνα της χώρας για την ελευθερίας;