Βασιλική-Σοφία Γεωργακοπούλου

Φοιτήτρια του τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ «Τοις τολμώσιν η τύχη ξύμφορος»
8 Posts

Latest articles