Κατερίνα Κωνσταντοπούλου

Είμαι ένας άνθρωπος που εκφράζεται καλύτερα γράφοντας παρά μιλώντας. Γι'αυτόν τον λόγο λοιπόν, τα άρθρα, είναι για'μένα τρόπος έκφρασης αλλά και προσωπικής εξέλιξης.
22 Posts

Latest articles