Αρχική Συνέντευξη με Ελληνίδα γιατρό μετανάστη στην Αγγλία ÄÉÁÄÑÏÌÏÓ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏÕ / ÁÓÈÅÍÅÉÓ ÓÅ ÑÁÍÔÆÁ

ÄÉÁÄÑÏÌÏÓ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏÕ / ÁÓÈÅÍÅÉÓ ÓÅ ÑÁÍÔÆÁ

NHS_6
GHS